OFERTA PORADNI

Uraz stawu skokowego

Staw skokowy tworzą: dalsze odcinki kości piszczelowej i strzałki oraz bloczek kości skokowej. Stabilność tego stawu gwarantuje torebka stawowa oraz więzadła: strzałkowo-skokowe przednie (ATFL), strzałkowo-skokowe tylne (PTFL), piętowo-strzałkowe (CFL) oraz więzozrost piszczelowo-strzałkowy łączący dystalne odcinki ww kości. Skręcenie stawu skokowego (potocznie skręcenie kostki) to uraz spowodowany przekroczeniem fizjologicznego zakresu ruchu w tym stawie. Najczęstszym urazem stawu skokowego jest jego skręcenie. Może wystąpić w każdym wieku, jednak najczęściej zdarza się u młodych dorosłych (częściej mężczyzn niż kobiet) podczas uprawiania sportu (zwłaszcza piłki nożnej, koszykówki, siatkówki).

DANE KONTAKTOWE

Poradnia Chorób Stopy s.c.
03-358 Warszawa ul. Bartnicza 4a
Tel. 0-660-288-244

E-mail: rejestracja@poradniastopy.pl
NIP: 524-270-82-48, REGON: 142383175
Nr konta bankowego: 56 1140 2004 0000 3702 6929 9045