OFERTA PORADNI

Złamanie 5 kości śródstopia

Piąta kość śródstopia znajduje się z boku stopy pomiędzy paliczkami palca V a kością sześcienną. Najczęstszą przyczyną złamania tej kości jest uraz skrętny stopy lub upadek na stopę ciężaru. Wyróżniamy kilka typów złamań: złamanie guzowatości, złamanie typu Jonesa, złamanie trzonu oraz podgłowowe i głowy V kości śródstopia. Leczenie zależy od rodzaju złamania oraz występującego przemieszczenia. Większość nieprzemieszczonych złamań można leczyć zachowawczo (opatrunek gipsowy). Złamania niestabilne, przemieszczone wymagają leczenia operacyjnego – nastawienia i zespolenia z użyciem mikrowkrętów, mikropłytek lub systemów śródszpikowych.

DANE KONTAKTOWE

Poradnia Chorób Stopy s.c.
03-358 Warszawa ul. Bartnicza 4a
Tel. 0-660-288-244

E-mail: rejestracja@poradniastopy.pl
NIP: 524-270-82-48, REGON: 142383175
Nr konta bankowego: 56 1140 2004 0000 3702 6929 9045