OFERTA PORADNI

Złamanie nogi

Pod pojęciem "złamania nogi" Pacjenci najczęściej rozumieją złamanie trzonów kości goleni (piszczelowej i strzałkowej). Złamanie kończyny dolnej to jednak nie tylko ww. uraz. Wchodzą tu również między innymi: złamania kości udowej (szyjki, przezkrętarzowe, trzonu i odcinka dalszego - tzw. okolicy nadkłykciowej i kłykci kości udowej), złamania części bliższej i dalszej kości piszczelowej (czyli złamania plateau piszczeli i złamania typu pilon) oraz wszelkie złamania kośćca stopy (kości skokowej, piętowej, łódkowatej, sześciennej, kości śródstopia i paliczków). Leczenie jest w większości przypadków operacyjne i zależy od lokalizacji i charakteru złamania.

DANE KONTAKTOWE

Poradnia Chorób Stopy s.c.
03-358 Warszawa ul. Bartnicza 4a
Tel. 0-660-288-244

E-mail: rejestracja@poradniastopy.pl
NIP: 524-270-82-48, REGON: 142383175
Nr konta bankowego: 56 1140 2004 0000 3702 6929 9045